جلسه مشاوره حضوری

بدون امتیاز 0 رای
10.000.000 تومان

جلسه مشاوره حضوری جلسه مشاوره حضوری، یه جلسه مشاوره ۱۲۰ دقیقه ای و کاملا خصوصی و شخصی سازی شده بر…

396
10.000.000 تومان

جلسه مشاوره غیر حضوری

بدون امتیاز 0 رای
4.000.000 تومان

جلسه مشاوره غیر حضوری جلسه مشاوره غیر حضوری، یه جلسه مشاوره ۶۰ دقیقه ای و کاملا خصوصی و شخصی سازی…

948
4.000.000 تومان

دوره مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

بدون امتیاز 0 رای
2.998.000 تومان

توی چرخه فروش هر کسب و کاری، فرآیندهایی وجود داره که بخاطر یاد نگرفتن شیوه ی اصولی اجراشون و دیدن آموزش های سطحی و غیر تخصصی بازار، فراموش شدن و به درستی اجرا نمیشن…

132
2.998.000 تومان

کوچینگ اختصاصی ۳۰ روزه

بدون امتیاز 0 رای
40.000.000 تومان

کوچینگ اختصاصی ۳۰ روزه دوره کوچینگ اختصاصی ۳۰ روزه، دوره ای کاملا خصوصی و شخصی سازی شده بر اساس کسب…

28
40.000.000 تومان

کوچینگ اختصاصی ۳۶۵ روزه

بدون امتیاز 0 رای
432.000.000 تومان

کوچینگ اختصاصی ۳۶۵ روزه دوره کوچینگ اختصاصی ۳۶۵ روزه، دوره ای کاملا خصوصی و شخصی سازی شده بر اساس کسب…

7
432.000.000 تومان