جلسه مشاوره حضوری

بدون امتیاز 0 رای
10.000.000 تومان

جلسه مشاوره حضوری جلسه مشاوره حضوری، یه جلسه مشاوره ۱۲۰ دقیقه ای و کاملا خصوصی و شخصی سازی شده بر…

406
10.000.000 تومان

جلسه مشاوره غیر حضوری

بدون امتیاز 0 رای
4.000.000 تومان

جلسه مشاوره غیر حضوری جلسه مشاوره غیر حضوری، یه جلسه مشاوره ۶۰ دقیقه ای و کاملا خصوصی و شخصی سازی…

958
4.000.000 تومان
فروش 3 برابر
38%
تخفیف

دوره تخصصی فروش ۳ برابر (CRM)

بدون امتیاز 0 رای
3.870.000 تومان

توی چرخه فروش هر کسب و کاری، فرآیندهایی وجود داره که بخاطر یاد نگرفتن شیوه ی اصولی اجراشون و دیدن آموزش های سطحی و غیر تخصصی بازار، فراموش شدن و به درستی اجرا نمیشن…

140
3.870.000 تومان

کوچینگ اختصاصی ۳۰ روزه

بدون امتیاز 0 رای
50.000.000 تومان

کوچینگ اختصاصی ۳۰ روزه دوره کوچینگ اختصاصی ۳۰ روزه، دوره ای کاملا خصوصی و شخصی سازی شده بر اساس کسب…

33
50.000.000 تومان

کوچینگ اختصاصی ۳۶۵ روزه

بدون امتیاز 0 رای
450.000.000 تومان

کوچینگ اختصاصی ۳۶۵ روزه دوره کوچینگ اختصاصی ۳۶۵ روزه، دوره ای کاملا خصوصی و شخصی سازی شده بر اساس کسب…

7
450.000.000 تومان